Hỏi đáp pháp luật liên quan đến Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê ban hành ngày: 01/07/2016

  • Bản phân tích số liệu thống kê trong thống kê nhà nước gồm những thành phần nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hồng, đang học kế toán, em có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Em không biết bảng thống kê bắt buộc phải có những thành phần nào? Quy định của pháp luật về vấn đề này ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước được ban hành khi nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hương, em đang tìm hiểu về vấn đề thống kê nhà nước. Em có một thắc mắc rất mong nhận được giúp đỡ của Ban biên tập. Em có nghe nói là hàng năm đều có thông báo về việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước nhưng em không biết đó là ngày nào và quy định về vấn đề này ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn cho em được rõ. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Cơ quan thống kê trung ương có thẩm quyền công bố thông tin thống kê nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là cán bộ xã X. em có nghe nói về việc cơ quan thống kê trung ương phổ biến thông tin thống kê quốc gia nhưng em không biết là thông tin nào sẽ được công bố. Mong Ban biên tập giải đáp giúp em. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước? Chào Ban biên tập, tôi là Lâm, là cán bộ thống kê tỉnh X, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết là cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước, nhưng không biết trách nhiệm đó như thế nào? Gồm những nội dung gì? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Bộ Tài chính có quyền phổ biến thông tin thống kê quốc gia nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sâm, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết là cơ quan nào cũng có trách nhiệm trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi là Bộ Tài chính có quyền phổ biến thông tin thống kê nào? Cảm ơn Ban biên tập.  Xem chi tiết
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước? Chào Ban biên tập, tôi là Thành, tôi đang công tác tại UBND tỉnh X, tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi mới vừa tiếp nhận công tác nên không hiểu rõ lắm về quy định công bố thông tin thống kê quốc gia. Ban biên tập có thể cung cấp cho tôi được biết về quy định này được không? Cảm ơn Ban biên tập.  Xem chi tiết
  • Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi Là Xuân, đang công tác tại phòng tài nguyên môi trường huyện X. Theo tôi được biết là ngành nào cũng xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cho riêng mình, nhưng tôi không rõ lắm vế quy định này. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê nhà nước khi có sự liên kết giữa nhiều ngành được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được tư vấn của Ban biên tập. Các ngành đều xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cho riêng ngành mình, còn đối với trường hợp các ngành liên kết với nhau thì làm sao để xây dựng được hệ thống chỉ tiêu thống kê chung? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.  Xem chi tiết
  • Việc sử dụng dữ liệu hành chính cho việc thống kê nhà nước được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lam, là cán bộ thống kê tại cơ quan thống kê tỉnh X, tôi có một thắc mắc về vấn đề này, mong ban biên tập giải đáp giúp tôi. Tôi muốn xin số liệu hành chính từ các cơ quan ban ngành để thực hiện công tác, tuy nhiên có gặp một số khó khăn. Ban biên tập cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập.  Xem chi tiết
  • Quy định về việc tiếp nhận sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Sỹ, tôi là cán bộ tại cơ quan thống kê tỉnh A, theo tôi được biết vừa rồi mới ban hành quy định mới về việc sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính cho việc thống kê. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi về quy định này. Xin cảm ơn Ban biên tập.  Xem chi tiết
Tổng: 10

Lĩnh vực liên quan