Quy định về gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo

Ngày hỏi:12/10/2012
Công ty chúng tôi mới mở rộng hoạt động có đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng cáo. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo phải thực hiện như thế nào mới không bị coi là thư rác? Hoàng Trung Thái (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nội dung này được Thạc sĩ, Luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 - quốc gia) tư vấn như sau:

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh

(Công ty Luật số 5 - Quốc gia, ĐT: 04.37622620; website: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13-8-2008 về chống thư rác thì thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Trong đó, thư rác bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác.

Theo Điều 7 Nghị định 90/2008/NĐ-CP thì việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo phải tuân thủ các nguyên tắc sau để bảo đảm không phải là thư rác:

- Tổ chức, cá nhân ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (là tổ chức cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đến người nhận, theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định 90/2008/NĐ-CP) chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý trước đó của người nhận; - nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo cho đến khi người nhận từ chối việc tiếp tục nhận thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo; - trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo đã bị người nhận từ chối trước đó trừ trường hợp bất khả kháng; - nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông tin kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông; - nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử không được phép gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận; - nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn không được phép gửi quá 5 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.