Giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục

Ngày hỏi:28/11/2012
Tôi là chủ một tòa nhà có nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh, muốn ký hợp đồng lâu dài với một cơ sở bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tại tòa nhà này. Vậy, tôi cần ký hợp đồng theo cách thức nào, nội dung ra sao để bảo vệ được quyền lợi của mình? Vũ Văn Dũng

Nội dung này được Luật sư Đào Duy Hoằng - VP Luật sư Trường Tín tư vấn như sau:

Luật sư Đào Duy Hoằng (VP Luật sư Trường Tín, ĐT: 0986.622.263, web: luattruongtin.com.vn) trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng nêu trên là hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục. Nguyên tắc, nội dung, hình thức của loại hợp đồng này được quy định tại Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27-10-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể như sau: 1- Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải có những nội dung sau: a) Tên, địa chỉ liên lạc của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ; b) Mô tả dịch vụ được cung cấp; c) Chất lượng dịch vụ; d) Thời điểm và thời hạn cung cấp dịch vụ; đ) Cách thức tính phí, giá dịch vụ; e) Phương thức cung cấp dịch vụ và phương thức thanh toán. 2- Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải được lập thành văn bản và phải giao cho người tiêu dùng một (01) bản.3- Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán phí, giá cho phần dịch vụ mà mình đã sử dụng. 4- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ sau: a) Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, không được yêu cầu người tiêu dùng thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trước khi dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng; b) Không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng. Trường hợp cần sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do nào khác bắt buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho người tiêu dùng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày dừng cung cấp dịch vụ; c) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ như đã cam kết với người tiêu dùng; d) Trường hợp người tiêu dùng thông báo sự cố hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải kịp thời kiểm tra, giải quyết.

VietBao.vn (Theo_Hà Nội Mới )
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.