Xin tư vấn về dự án đầu tư

Ngày hỏi:21/10/2010
Chào  Luật  sư tư  vấn! Hiện nay  trong một số  văn bản quy phạm pháp luật của Việt nam như Luật xây dựng, Luật đấu thầu có phân loại dự án theo nguồn  vốn bao gồm: dự án sử dụng vốn ngân sách nhà  nước,  dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước...   Công ty chúng tôi là một công ty cổ phần trong  đó nhà nước nắm 60% vốn Điều lệ. Qua quá trình sản xuất kinh doanh chúng tôi đã tích lũy  được Tổng tài sản lớn gấp nhiều lần vốn  Điều lệ.  Vậy xin hỏi những dự án sử dụng  vốn tự có của Công ty ( không phải vốn vay) có thuộc loại dự án sử dụng vốn  đầu tư phát  triển  của Doanh nghiệp nhà nước không?   Nếu thuộc loại dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước  thì mọi dự án sử dụng vốn tự  có của công ty hiện nay( kể cả dự án có tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng) đều thuộc đối  tượng điều chỉnh  của Luật đấu thầu nên người có thẩm quyền là HĐQT. Trong khi  đó ở  Công ty chúng  tôi, theo Điều lệ và Quy chế tài chính, Hội Đồng  quản  trị  chỉ  Quyết định những dự án có Tổng mức  đầu tư  lớn  hơn 5% giá trị tài  sản  của Công ty (vài chục tỷ đồng), và  như vậy  cũng là phù  hợp với yêu cầu quản lý Điều hành tại một công ty lớn. Chúng tôi  chưa  biết giải quyết mâu  thuấn này như thế nào Xin  tư vấn của các Luật sư Xin cám ơn câu trả lời của các bạn Thông tin trả lời xin gửi về lantran1976@gmail.com Thanks & Best Regards, Tran Thị Lan  (Mrs)

Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

Chào bạn!

Theo các quy định của pháp luật, đơn vị của bạn có phần vốn nhà nước là 60 % vốn điều lệ thì khi kinh doanh có lãi và tích lũy được tài sản thì đương nhiên số tài sản đó vẫn thuộc nhà nước 60%. Các dự án sử dụng 100% vốn tự có của công ty cũng đồng nghĩa với việc trong đó vốn nhà nước chiếm 60% và như vậy sẽ bị điều chỉnh bởi Luật đấu thầu ( đúng ra chỉ cần sử dụng 30 % vốn nhà nước ).

Trong trường hợp có những quy định nào mâu thuẫn với Điều lệ hoặc quy chế tài chính của đơn vị bạn thì đơn vị bạn phải điều chỉnh cho phù hợp pháp luật vì theo nguyên tắc điều lệ hoặc quy chế công ty bắt buộc phải xây dựng trên nền tảng các quy định pháp luật chứ không thể mâu thuẫn hoặc có khác biệt so với pháp luật hiện hành.

Chúc bạn vui khỏe !!!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư Đào Kim Lân

  • Luật sư Đào Kim Lân
  • Click để xem thông tin