Xử lý đối với phần vốn góp khi thành viên công ty TNHH mất

Ngày hỏi:10/06/2008
Chào luật sư! Cuối năm 2007, một thành viên của Công ty TNHH do tôi là đồng sở hữu chủ mất không để lại di chúc. vậy phần vốn góp của thành viên đó sẽ được giải quyết như thế nào? Trân trọng

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Vinh Huy tư vấn như sau:

Luật sư trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2005, trong trường hợp thành viên của công ty TNHH mất, không có di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật của người đó sẽ trở thành thành viên của công ty.

Nếu những người thừa kế này không muốn trở thành thành viên của công ty thì có thể yêu cầu công ty mua lại hoặc chuyển nhượng cho người khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ tuân theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp.

Chào bạn!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.