Thi công hạn mục công trình cho tổ chức Phi CP - thuộc đối tượng ko chịu thuế có được khấu trừ thuế không?

Ngày hỏi:14/07/2008
Vừa qua công ty chúng tôi có thi công 1 số hạn mục công trình cho 1 tổ chức Phi chính Phủ - thuộc đối tượng ko chịu thuế. Trong thời gian thi công chúng tôi đã kê khai đầy đủ , trong đó có các hóa đơn GTGT hàng hoá là vật tư xây dựng. Vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế không? Mong sự giúp đỡ .../.

Nội dung này được Luật sư Võ Thuý Hằng tư vấn như sau:

Chào bạn!

Theo qui định của Luật Thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (10%, 05%) Doanh nghiệp phải có nhiệm vụ thu và nộp vào NSNN.

Vì vậy, công trình mà công ty bạn thi công thuộc đối tượng được miễn thuế thì công trình đó phải có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc được miễn thuế GTGT.

Khi đó Công ty bạn xuất hóa đơn bình thường với VAT = 0, thuế đầu vào của công ty bạn vẫn được khấu trừ bình thường (nếu công ty bạn thực hiện kê khai thuế đúng qui định).


Thân chào,
Lsư. Võ Thúy Hằng.
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.