Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện ưu đãi của nhiều luật thì giải quyết thế nào?

Trường hợp dự án đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của luật khác thì việc ưu đãi đầu tư áp dụng như thế nào?

Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng được các điều kiện ưu đãi của một số Luật thì dự án đầu tư dự án đầu tư chỉ được chọn mức ưu đãi cao nhất của một Luật mà dự án đáp ứng đủ điều kiện

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

  • Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
  • Click để xem thông tin