Tranh chấp sau khi một thành viên đã rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 TV

Ngày hỏi:26/05/2011
Công ty TNHH hai thành viên chuyên về lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cao cấp. Hỏi khi thành viên đã rút vốn ra khỏi công ty nhưnng vẫn muốn hưởng quyền lợi phát sinh sau ngày đã rút vốn, theo luật pháp có hợp pháp không? và có luật nào quy định về điếu này không? Làm việc với đối tác chưa ký hợp đồng nhưng đối tác đã tuyển dụng ứng viên của công ty, vậy theo luật đối tác phải có trách nhiệm thanh tóan phí cho công ty không? Công ty có chứng cứ để chứng minh ứng viên này được gửi từ công ty, và lịch phỏng vấn mà đối tác yêu cấu. Rất mong luật sư tư vấn gấp. Cảm ơn.

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

Chào bạn.
Các vấn đề bạn hỏi luật sư trao đổi như sau:
1/ Thành viên có yêu cầu rút vốn và đã được công ty đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì mọi quyền và nghĩa vụ đều chấm dứt tại thời điểm đã rút vốn. Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác hoặc trách nhiện và nghĩa vụ về tài chính chưa hoàn tất.
2/ Nếu công ty đã sử dụng lao động từ đơn vị bạn cung cấp thì phải thanh toán chi phí dịch vụ giới thiệu cho công ty bạn
Thân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.