Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hợp đồng mua bán đất

Ngày hỏi:17/12/2009
Vừa rồi năm 2009 tôi có mua một mảnh đất mọi thủ tục mua bán giữa hai bên đều xong, và đã được chính quyền xã và huyện xác nhận và chuyển quyền sử dụng đất cho tôi. Đến bây giờ tôi mới biết mảnh đất này có tới hai bìa đỏ, một bìa đỏ mới cấp năm 2002 thì chủ nhà đưa cho tôi làm thủ tục mua bán chuyển quyền sử dụng đất còn một sổ đỏ cấp năm 2001 thì chủ nhà đã đem đi thế chấp vay tiền cuả cá nhân vào năm 2007. Vậy xin hỏi luật sư liệu việc mua bán của tôi khi xảy ra tranh chấp dân sự thì sẽ ra sao? Người bán đất, chính quyền xã và huyện chịu trách nhiệm về việc này như thế nào?

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

Qua trình bày của bạn, thửa đất bạn mua có hai giấy đỏ cùng một chủ, một giấy làm chuyễn nhượng cho bạn, một giấy đem thế chấp trước khi chuyễn nhượng cho bạn mà vẩn làm thủ tục chuyễn nhượng được, theo tôi có hai trường hợp xảy ra:
1- Do hợp đồng thế chấp không công chứng và đăng ký giao dịch bảo đãm,nên các cơ quan chức năng không phát hiện đất đã thế chấp nên cho chuyễn nhượng. Trường hợp có tranh chấp, hợp đồng thế chấp vô hiệu, không ảnh hưởng gì hợp đồng chuyễn nhượng của bạn, ben chủ bán và ben thế chấp giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu.
2- Hợp đồng thế chấp làm đầy đủ thủ tục, nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện vì có hai giấy chứng nhận,nên làm thủ tục chuyễn nhượng cho bạn, vì hợp đồng chuyễn nhượng ký sau hợp đồng thế chấp, nên chủ thế chấp được ưu tiên lấy nợ gốc và lãi trước, bạn phải đòi bên bán trả lại tiền cho bạn và đòi bồi thường thiệt hại nếu có.
các cơ quan chức năng có lổi trong việc cấp 2 giấy cũng có trách nhiệm bồi thường , trừ trường hợp chủ đất đã che dấu chứng cứ, tài liệu hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật trong quá trình giải quyết vụ việc.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.