Sai lệch số liệu diện tích được ghi trong sổ đỏ

Ngày hỏi:26/12/2008
Kính gửi luật sư Xin luật sư tư vấn giúp Năm 1993 thực hiện NĐ 64/CP về cân đối ruộng đất gia đình tôi có 6 nhân khẩu được chia 2.400 m đất đã được cấp sổ đỏ  năm 1993 ( Trong đó 2000 m2 là đất ruộng , 400 m2 là đất màu ). Gia đình tôi làm liên tục ổn định đến nay. Năm 2008 UBND xã đo lại  mảnh đất 2400m đã được cấp sổ đỏ này thì thực tế là 2.600m2 chứ không phải 2400 như sổ đỏ ghi . Xin hỏi : 1/ Họ có quyền thu lại 200 m2 đất dư này không? Vì thời hạn sổ đỏ  còn 5 năm nữa  2/  Trong 400 m2 đất màu được chia do  trồng hoa màu do  không có hiệu  quả nên tôi chỉ để lại 200 m2 làm màu còn lại 200 m2 tôi trồng lúa nước. Vậy xin hỏi  tôi trồng lúa nước là sai mục đích sử dụng đất  ghi trong sổ đỏ thì có bị vi phạm luật đất đai không ?

Nội dung này được Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn thuộc điều 18 nghị định 84 ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy định như sau:

"Điều 18. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo số liệu diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không được truy nhận số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) đối với phần diện tích ít hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

b) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định này."

Bạn căn cứ xem trường hợp của bạn thuộc điểm nào vì bạn không nói rõ ranh đất có bị thay đổi hay không nên tôi không thể giải thích chi tiết cho bạn được.

LS LÊ VĂN HOAN.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.