16 tuổi có mua bán bất động sản được không?

Ngày hỏi:10/06/2009
Cho tôi hỏi : 16 tuổi có được mua bán bất động sản không? Nếu được thì cần phải có người giám hộ không?

Nội dung này được Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội. tư vấn như sau:

Chào bạn!

Căn cứ vào khoản 2 điều 20 Bộ luật dân sự 2005 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ mười sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, cụ thể: “Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.”
Như vậy, trong trường hợp người 16 tuổi mà bạn nêu trên có tài sản riêng và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì người đó có quyền mua bán bất động sản mà không cần sự đồng ý của người giám hộ.
Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.