Làm sổ đỏ phần đất được chia sau ly hôn?

Ngày hỏi:23/10/2015
Vợ chồng tôi ly hôn đã được 6 năm. Sau khi chia tài sản (nhà) theo bản án, cơ quan thi hành án không làm biên bản bàn giao tài sản nhà đất cho tôi. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tài sản nhà đất đã được chia, nhưng vì không có biên bản bàn giao tài sản nhà đất, tôi không được cấp sổ. Tôi đã đến cơ quan thi hành án để xin cấp lại biên bản bàn giao tài sản nhà đất, nhưng tôi không được cấp vì đã quá 5 năm. Luật sư tư vấn, việc cơ quan thi hành án làm như vậy có đúng không? Tôi có được cấp sổ đỏ không? (Thu Hà – Nam Định)

Nội dung này được Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo như sau:

Luật thi hành án dân sự sửa, đổi bổ sung năm 2014 quy định việc xác nhận kết quả thi hành án:

“Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án” (Điều 53)

Luật đất đai năm 2013 quy định trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
“Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành” (điểm d khoản 1 Điều 99)

Như vậy, chị có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án cấp các giấy tờ liên quan đến việc thi hành án cũng như xác nhận kết quả thi hành án. Việc cơ quan thi hành án không cấp lại biên bản bàn giao tài sản nhà đất cho chị là không đúng quy định tại Điều 53 luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.Theo bản án thì chị có quyền sử dụng mảnh đất đó cũng như tài sản gắn liền với đất, cơ quan thi hành án dân sự cũng đã cho thi hành bản án. Do đó, chị sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 99 Luật đất đai năm 2013.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.