Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở có được không?

Ngày hỏi:26/01/2016
Sau khi kết hôn bố tôi có cho tôi một mảnh đất vườn 30m2. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong "sổ đỏ" có nội dung là đất vườn sử dụng lâu dài, có thời hạn sử dụng là 50 năm như vậy là đúng hay sai? Và tôi có thể chuyển thành đất ở không? (Ngọc Hoàng - Vĩnh Phúc)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Luật Đất đai năm 2013 để anh (chị) tham khảo như sau:

“Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”(khoản 1 Điều 126).
“Chuyển mục đích sử dụng đất: 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;” (điểm d khoản 1  Điều 57).

Như vậy,đất vườn mà anh (chị) được tặng, cho thuộc loại đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng là 50 năm, vì thế trong sổ đỏ có ghi thời hạn sử dụng đất là 50 năm là đúng với quy định của pháp luật. Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 57, anh chị được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Nguồn:

CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest

  • Luật gia Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin