Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản?

Ngày hỏi:23/12/2015
Do có mẫu thuẫn với các anh tôi nên trước khi mất bố tôi làm di chúc để lại cho tôi toàn bộ di sản thừa kế là một ngôi nhà và toàn bộ tài sản trong đó. Tôi cho rằng việc một mình nhận toàn bộ di sản sẽ gây chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em trong nhà nên tôi không muốn nhận. Vậy tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế của bố tôi để lại hay không? ( Phạm Hoàng - Nghệ An)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Thu Thủy - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Thu Thủy - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 (BLDS) về việc từ chối nhận di sản thừa kế để anh tham khảo, như sau:
“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.
3. Thời hạn từ chối di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.” (Điều 642)

Như vậy, căn cứ khoản 1 Điều 642 BLDS, anh có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì không được từ chối.
Ngoài ra, anh cần lưu ý, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế anh phải thực hiện các thủ tục để từ chối nhận di sản. Nếu quá thời hạn này mà anh không có từ chối nhận di sản thì anh đương nhiên được coi là đồng ý nhận di sản thừa kế.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật gia Nguyễn Thu Thủy - Công ty Luật TNHH Everest

  • Luật gia Nguyễn Thu Thủy - Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin