Người kháng cáo có quyền thay đổi nội dung kháng cáo?

Ngày hỏi:30/12/2015
Tôi có nộp đơn kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm, nhưng muốn thay đổi một số nội dung trước đó ghi trong đơn. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có thể thay đổi nội dung kháng cáo được không và phải làm như thế nào? (Trương Mĩ - Sóc Trăng)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 để anh (chị) tham khảo, như sau:

“ 1. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết.
2. Trước khi bắt đầu phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo, Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị.Toà án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.
3. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên toà phải được làm thành văn bản và gửi cho Toà án cấp phúc thẩm. Toà án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự biết về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên toà phải được ghi vào biên bản phiên toà.” (Điều 256)
Như vậy, căn cứ theo các quy định viện dẫn ở trên, anh(chị) có quyền thay đổi nội dung kháng cáo trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng không được quá phạm vi kháng cáo ban đầu. Và việc thay đổi kháng cáo đó phải được làm thành văn bản, sau đó, gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm xem xét về tính hợp lệ.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.