Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát công trình

Ngày hỏi:18/10/2012
Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình của tôi hết hạn từ tháng 3-2012. Xin hỏi thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình của tôi học năm 2001 như vậy có hết hạn không? Có cần học lại không ? Người gửi: Trần Quốc Việt

Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm:
- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;
- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);
- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);
- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
Do đó, việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hành nghề giám sát công trình của bạn (đã hết hạn từ tháng 03/2012) không quy định về thời hạn của giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.