Sau khi chấm dứt HĐLĐ có được chia quỹ lương bổ sung?

Ngày hỏi:08/04/2015
Tôi làm việc tại Bưu điện tỉnh theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Do hoàn cảnh gia đình, tôi đã làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01.07.2014. Cuối năm 2014, Bưu điện tỉnh chia quỹ lương bổ sung năm 2013 và đầu năm 2014 nhưng tôi không được hưởng. Đề nghị Luật sư tư vấn khi tôi chấm dứt HĐLĐ như vậy thì có được chia quỹ lương bổ sung không? (Nguyễn Minh - Bình Định)

Nội dung này được Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) sau đây để anh tham khảo, như sau:
 “HĐLĐ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:… Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác” (điểm đ khoản 1 Điều 23).
“Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ:... Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này” (khoản 9 Điều 36).
“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày” (khoản 2 Điều 47).
 “1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định” (khoản 1 Điều 90).
“Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động” (Điều 102).
Căn cứ các quy định được viện dẫn trên, việc xác định anh có được hưởng lương bổ sung sau khi nghỉ việc hay không, phải căn cứ vào: hoặc HĐLĐ mà các bên đã giao kết (i), hoặc thoả ước lao động tập thể (ii), hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động (iii), có điều khoản này hay không. 
Do đó, nếu trong HĐLĐ hoặc thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động không có điều khoản này, anh sẽ không được hưởng quỹ lương bổ sung. Trường hợp ngược lại, sau khi anh đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trong thời hạn tối đa 30 ngày, công ty có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản cho anh, trong đó bao gồm khoản lương bổ sung. 
 

Nguồn:

CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest

  • Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin