Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:24/10/2015
Năm 2014, tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đủ 12 tháng liên tiếp. Năm 2015, tôi xin nghỉ việc và chuyển sang công ty nước ngoài làm việc trong thời gian 6 tháng, trong thời gian làm việc tại công ty tôi không đóng BHTN. Hiện nay, tôi đang nghỉ việc và vẫn chưa tìm được việc làm. Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không? (Nguyễn Thị Lan – Hà Nội)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo, như sau:

Luật Việc làm năm 2013 quy định:
“Điều kiện hưởng
Người lao động (NLĐ) quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ , HĐLV trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây: a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; e) Chết.” (Điều 49)
Theo quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
“NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đã đóng BHTN và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:
a) NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;
b) NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị” (khoản 2 Điều 12)
Như vậy, để được hưởng TCTN thì chị phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm. Đồng thời, trong trường hợp cuả chị, do tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV chị không đóng BHTN nên chị không được hưởng TCTN theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.