Chứng chỉ hành nghề cho Kiến trúc sư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày hỏi:29/09/2012
Kính gửi Sở Xây Dựng Tôi có 02 câu hỏi như sau : 1- Các kiến trúc sư người nước ngoài, muốn hành nghề tại Việt Nam, cần phải xin chứng nhận hành nghề như thế nào là hợp pháp? Quy trình, thủ tục và thời gian như thế nào? 2- Công ty tư vấn thiết kế nước ngoài, muốn làm dự án tại Việt nam có cần phải mở văn phòng đại diện/ chi nhánh tại Việt Nam hay không? Xin chân thành cảm ơn đã giúp đỡ! Người gửi: Trương Nam Thuận

Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Chào bạn Trương Nam Thuận,
Vấn đề bạn hỏi, Tổ Cấp chứng chỉ hành nghề - Sở Xây dựng trả lời như sau:
- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc họat động xây dựng cho người nước ngoài được quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề họat động xây dựng.
- Tuy nhiên, trong trường hợp, "cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý", theo quy định tại khoản 2, Điều 1 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.