Tài sản sau ly hôn có phải nộp thuế thu nhập?

Ngày hỏi:29/01/2016
Vợ chồng tôi ly hôn, tài sản chung là quyền sử dụng đất được chia theo quyết định của Tòa án, chồng tôi nhận đất và trả tiền chênh lệch cho tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh này không? (Hồng Giang – TP. Hồ Chí Minh)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân để chị tham khảo, như sau:

“Các khoản thu nhập được miễn thuế: Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế” (điểm a khoản 1 Điều 3)

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tài sản là bất động sản được coi là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được Tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế. Như vậy, khoản thu nhập phát sinh của chị từ việc phân chia tài sản là quyền sử dụng đất với chồng chị khi ly hôn thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest

  • Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin