Làm trong cơ quan nhà nước có bị loại khỏi Hội đồng thành viên?

Ngày hỏi:01/12/2015
Tôi là cổ đông của công ty Cổ phần A và là thành viên trong Hội đồng quản trị của Công ty tới nay đã được 5 năm. Nhưng tháng trước tôi có vào làm công chức tại Cơ quan nhà nước nên đã bị một thành viên trong Công ty ra yêu cầu loại trừ tên tôi trong danh sách Hội đồng thành viên. Đề nghi Luật sư tư vấn: Theo pháp luật hiện hành thì tôi có bi loại trừ khỏi Hội đồng thành viên của Công ty hay không, vì hiện nay, tôi có khả năng nắm bắt mọi thông tin về công ty, đồng thời cũng có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế để quản lý công ty? (Hoàng Vũ – Nam Định)

Nội dung này được Luật gia Dư Hồng Nhung- Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:
Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:
“Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
3. Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.
4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.” (Điều 92)
Như vậy, theo như thông tin anh cung cấp, mặc dù anh có khả năng nắm bắt mọi thông tin về công ty, đồng thời cũng có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế để quản lý công ty. Nhưng vì anh đã là công chức của Cơ quan nhà nước nên anh đã vi phạm tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viện quy định tại khoản 3 Điều 92 LDN.
Vì vậy, theo pháp luật hiện hành thì anh không thể thuộc danh sách Hội đồng thành viên của công ty.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật gia Dư Hồng Nhung- Công ty Luật TNHH Everest

  • Luật gia Dư Hồng Nhung- Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin