Có được sửa thông tin ghi trong sổ hộ khẩu?

Ngày hỏi:05/08/2015
Kính gửi báo Đời sống & Pháp luật! Xin cho tôi hỏi 1 vấn đề về thủ tục đính chính thông tin cá nhân trong sổ hộ khẩu. Mẹ tôi có giấy chứng minh thư nhân dân cấp năm 1978, trong đó ghi mẹ tôi sinh năm sinh 1963. Trong khi đó, sổ hộ khẩu nhà tôi cấp năm 1995 lại ghi năm sinh của mẹ tôi là 1962. Vậy mẹ tôi có thể căn cứ vào giấy chứng minh thư nhân dân để đính chính lại năm sinh trong sổ hộ khẩu không? Vì ngoài chứng minh thư và sổ hộ khẩu ra, các giấy tờ liên quan khác đều đã bị mất. Tôi xin cảm ơn!! Hoàng Hiệp Nguyễn

Nội dung này được Luật gia Vũ Ngọc Bằng tư vấn như sau:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra tư vấn để bạn tham khảo

Theo quy định tại Điều 29 Luật Cư trú năm 2006 thì hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ hộ khẩu thực hiện điều chỉnh các nội dung trong sổ hộ khẩu khi có những thay đổi sau đây:

- Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

- Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

- Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

- Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

Người đến làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

Bạn chuẩn bị sổ hộ khẩu, giấy khai sinh đến cơ quan công an có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết: Đối với những trường hợp ở thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã; Đối với những trường hợp ở tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu như sau: Theo Điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú:

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người có thay đổi

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung cho Công an huyện lưu tàng thư hồ sơ hộ khẩu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công an huyện phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân.

Trường hợp mẹ của bạn không có giấy khai sinh, mà theo luật việc đính chính ngày, tháng, năm sinh thì cần có giấy khai sinh. Trước khi muốn đính chính thông tin mẹ của bạn cần làm lại giấy khai sinh.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.