Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề

Ngày hỏi:25/03/2014
Năm 2009 tôi công tác ở HCM, nay tôi chuyển về nha trang công tác, chứng chỉ hành nghề tôi gần hết hạn. Vậy tôi muốn vào HCM xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thì cần những thủ tuc gì? Xin quý cơ quan cho biết thông tin - xin cám ơn! Người gửi: Quyên Ngọc

Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Chào bạn Quyên Ngọc,
Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm:
- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;
- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);
- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);
- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
Bạn cần liên hệ Sở Xây dựng tỉnh, Thành phố đã ban hành chứng chỉ cũ (nơi lưu trữ hồ sơ gốc của chứng chỉ cũ) để được cấp lại theo quy định.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.