Thời gian làm kế toán có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Ngày hỏi:12/07/2015
Tôi là giáo viên trong biên chế của trường tiểu học công lập từ năm 1990. Năm 1993, do thiếu kế toán nhà trường điều động tôi làm công việc này. Năm 2006, tôi trở lại giảng dạy với mã ngạch 15.114. Vậy thời gian làm kế toán của tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên hay không? – Nguyễn Thu Trà (thutra***@gmail.com.

Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm:

- Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

- Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trên và theo thư bạn viết thì thời gian bạn làm kế toán sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Sỹ Điền

Nguồn:

Báo Giáo dục & Thời đại

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật Giải Phóng

  • Luật Giải Phóng
  • Click để xem thông tin