Nhập quốc tịch Việt Nam có phải thôi quốc tịch Anh không?

Ngày hỏi:30/08/2014

Tôi sinh ra tại Mỹ, hiện đang mang quốc tịch Anh, tôi về Việt Nam sinh sống và công tác đã được hơn 1 năm, có dự định sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam nên muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Mẹ đẻ tôi có quốc tịch Việt Nam và Anh. Xin phép hỏi bây giờ tôi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có phải thôi quốc tịch Anh hay không?

Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi của bạn:

Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam, cụ thể như sau:

“1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam”.

Như vậy, nếu bạn có mẹ đẻ là công dân Việt Nam thì khi làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, bạn được miễn các điều kiện về ngôn ngữ, thời gian cư trú và khả năng bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Về nguyên tắc, khi làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, bạn phải xin thôi quốc tịch Anh, có nghĩa là chỉ được lựa chọn một trong hai quốc tịch (quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch Anh). Tuy nhiên, do bạn có mẹ đẻ là công dân Việt Nam nên có thể được xem xét giữ quốc tịch gốc nếu bạn thuộc trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Luật không quy định cụ thể về trường hợp đặc biệt nào công dân được Chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch gốc mà trên thực tế, việc xem xét cho phép người xin nhập quốc tịch Việt Nam được giữ quốc tịch gốc được cân nhắc rất cẩn trọng dựa trên lý do, hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.