Điều kiện tuyển thẳng từ viên chức sang công chức?

Ngày hỏi:18/08/2014
Kính chào luật sư! Tôi có một vài băn khoăn, kính mong luật sư giành thời gian tư vấn. Ngày 01/9/2009: sau khi kết thúc hợp đồng làm việc có thời hạn, tôi được nhận quyết định về việc bổ nhiệm chính thức và xếp lương vào ngạch giáo viên trung học cơ sở, mã ngạch 15a.201, hưởng lương bậc 1, hệ số 2.34 của Ủy ban nhân dân huyện. Sau đó, tôi ký hợp đồng làm việc không thời hạn. Tháng 7/2011: tôi nhận được quyết định tiếp nhận của cơ quan trung ương (ngạch công chức). Tôi tốt nghiệp đại học từ tháng 6/2006. Hiện tại, tôi tiếp tục làm việc tại cơ quan trung ương. Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện tuyển thẳng từ viên chức sang công chức không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp xin được trả lời:

Khoản 1, khoản 2, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Phải có đủ 60 tháng trở lên làm công việc trong ngành cần tuyển

Điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn cụ thể tại  điểm b, khoản 1, Điều 10, Thông tư số13/2010/TT-BNV như sau:

Người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này (trong đó có trường hợp viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 1/7/2003).

Nguồn:

Theo Tin Mới

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

  • Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Click để xem thông tin