Quyền của nhà đầu tư

Ngày hỏi:14/04/2014
Nhà đầu tư được hưởng các quyền gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Theo quy định tại các Điều 13. 14. 15, 16, 17, 18 Luật đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng các quyền sau:

- Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư

- Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư

- Quyền mua ngoại tệ

- Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

- Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngoài ra, theo Điều 19 Luật đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng các quyền sau:

1. Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.

3. Tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư; các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân, của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế - xã hội khác có liên quan đến hoạt động đầu tư; góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.

4. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Công ty Luật Vinabiz

  • Công ty Luật Vinabiz
  • Click để xem thông tin