Cơ chế miễn tiền thuê đất khi doanh nghiệp chưa khai thác

Ngày hỏi:23/07/2014
Tôi là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp của tôi có thuê đất để sản xuất kinh doanh tuy nhiên doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng chưa đi vào hoạt động, khai thác nhưng vẫn phải nộp tiền thuê đất. Tỉnh có cơ chế nào miễn tiền thuê đất khi doanh nghiệp chưa khai thác không?

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Đối với Luật Đất đai năm 2003.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 thì: Tiền thuê đất được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất thì thu tiền thuê đất theo thời điểm bàn giao đất.

- Đối với Luật Đất đai năm 2013:

Theo quy định tại Khoản 3 điều 108 Luật Đất đai năm 2013, thời điểm tính thu tiến thuê đất là thời điểm quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền

Đối với các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì việc miễn giảm tiền thuê đất thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết thêm chi tiết điều này đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với sở Kế hoạch đầu tư, Cục thuế tỉnh .

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

  • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
  • Click để xem thông tin