Thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của người dân

Ngày hỏi:12/09/2014
Thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của người dân được thực hiện như thế nào?

Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

Thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của người dân được thực hiện như sau:

Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định:

- Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;

- Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

  • Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
  • Click để xem thông tin