Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Ngày hỏi:14/04/2015
Quy định như thế nào về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí?

Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

- Nguồn phát thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải.

- Việc xem xét, phê duyệt dự án và hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức chịu tải của môi trường không khí, bảo đảm không có tác động xấu đến con người và môi trường.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp lớn phải đăng ký nguồn gây ô nhiễm, đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, tính chất, đặc điểm khí thải.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép xả thải.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

  • Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
  • Click để xem thông tin