Nhân viên đại lý thuế được tự mình đăng ký hành nghề không?

Ngày hỏi:22/11/2022

Nhân viên đại lý thuế có thể tự mình đăng ký hành nghề không? Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của nhân viên đại lý thuế do cơ quan nào cấp? Nhân viên đại lý thuế không tiếp tục hành nghề phải thông báo trong bao lâu với đại lý thuế nơi đang làm việc?

Xin chào ban biên tập, tôi muốn trở thành nhân viên đại lý thuế, vậy khi làm nhân viên đại lý thuế rồi thì có thể tự mình đăng ký hành nghề hay là phải thông qua đại lý mới có thể đăng ký? Chứng chỉ sẽ của nhân viên đại lý thuế sẽ do cơ quan nào cấp? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhân viên đại lý thuế có thể tự mình đăng ký hành nghề không?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định đăng ký hành nghề của nhân viên đại lý thuế như sau:

1. Nguyên tác đăng ký hành nghề của nhân viên đại lý thuế

a) Việc đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được thực hiện thông qua đại lý thuế nơi người đăng ký hành nghề là đại diện theo pháp luật của đại lý thuế hoặc có hợp đồng lao động làm việc.

b) Nhân viên đại lý thuế được hành nghề kể từ ngày được Cục Thuế thông báo đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

c) Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề tại 01 đại lý thuế.

d) Nhân viên đại lý thuế không được hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra thông tin, tài liệu mà người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cung cấp; xác nhận các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này đối với nhân viên đại lý thuế.

3. Đại lý thuế cung cấp thông tin nhân viên đại lý thuế cho Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) khi đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư này hoặc khi thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 24 Thông tư này.

Như vậy, việc đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được thực hiện thông qua đại lý thuế nơi người đăng ký hành nghề hoạt động. Do đó, nhân viên đại lý thuế không thể tự mình đăng ký hành nghề theo quy định.

2. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của nhân viên đại lý thuế do cơ quan nào cấp?

Theo Điều 14 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định nhân viên đại lý thuế như sau:

Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 105 Luật Quản lý thuế;

2. Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp;

3. Là người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế hoặc có hợp đồng lao động làm việc tại đại lý thuế;

4. Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

Theo đó, nhân viên đại lý thuế phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

3. Nhân viên đại lý thuế không tiếp tục hành nghề phải thông báo trong bao lâu với đại lý thuế nơi đang làm việc?

Tại Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế như sau:

1. Thực hiện các công việc trong phạm vi hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.

3. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu của cá nhân liên quan đến đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế, bao gồm: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức, giấy phép lao động (đối với người nước ngoài), văn bản có thông tin kết thúc làm việc tại đại lý thuế khác (nếu có).

Trường hợp thông tin cá nhân có liên quan đến các tài liệu trên có thay đổi, nhân viên đại lý thuế có trách nhiệm cung cấp cho đại lý thuế biết về các thông tin thay đổi để đại lý thuế thông báo với Cục Thuế.

4. Chậm nhất 30 ngày trước ngày không tiếp tục hành nghề (trừ trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hành nghề) phải thông báo bằng văn bản với đại lý thuế nơi đang làm việc.

5. Chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

6. Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

7. Tham dự các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức để đảm bảo đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định.

Như vậy, nhân viên đại lý thuế phải thông báo bằng văn bản chậm nhất 30 ngày trước ngày không tiếp tục hành nghề với đại lý thuế nơi đang làm việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin