Tài liệu bí mật nhà nước có bao gồm đề thi học sinh giỏi quốc gia không?

Ngày hỏi:21/11/2022

Đề thi học sinh giỏi quốc gia có được xem là tài liệu bí mật nhà nước không? Làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia bị phạt bao nhiêu tiền? Làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Chào ban biên tập, tôi là thầy giáo và chịu trách nhiệm đi cùng với một học sinh đi thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tuy nhiên đến gần thời điểm thi thì Hội đồng thi thông báo tạm hoãn kỳ thi do có người làm lộ đề thi và đang điều tra. Họ cho rằng người này làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi, đề thi học sinh giỏi quốc gia có được xem là tài liệu bí mật nhà nước không? Làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia bị phạt bao nhiêu tiền? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia không?

Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Đề thi học sinh giỏi quốc gia có được xem là tài liệu bí mật nhà nước không?

Tại Điều 1 Quyết định 809/QĐ-TTg năm 2020 quy định về bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

1. Kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo, tài liệu kèm theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo trực tiếp phục vụ chiến lược an ninh, quốc phòng chưa công khai.

2. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

3. Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

Theo như quy định được nêu trên thì đề thi học sinh giỏi quốc gia được xem là tài liệu bí mật nhà được theo quy định của pháp luật.

2. Làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia bị phạt bao nhiêu tiền?

Tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau:

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ đề kiểm tra, đề thi; làm mất đề kiểm tra, đề thi.

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định như sau:

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, trừ mức phạt tiền quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8; Khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 15; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 17; Khoản 1 Điều 24; các khoản 1, 2 và 6 Điều 25; Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, người nào có hành vi làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia thì có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức làm lộ đề thì thì có thể bị phạt tiền tữ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

3. Làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Tại Điều 337 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 125 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước như sau:

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó, đề thi học sinh giỏi quốc gia được xem là tài liệu bí mật nhà, do đó người nào có hành vi làm lộ đề thi học sinh giỏi quốc gia thì có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 15 năm, ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Mức phạt cụ thể như thế nào phụ thuộc vào kết luận của cơ quan công an và quyết định của Tòa án.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bí mật nhà nước "