Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục như nào?

Ngày hỏi:21/11/2022

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ? 

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục?

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, theo đó:

3. Về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

b) Ban hành chương trình giáo dục mầm non; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non;

c) Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Quy định về chương trình giáo dục thường xuyên;

đ) Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; ban hành danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;

e) Ban hành chương trình bồi dưỡng dự bị đại học.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc?

Tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc, theo đó:

4. Về quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành quy định về chính sách phát triển, bảo tồn tiếng Việt và tiếng các dân tộc;

b) Hướng dẫn việc học tiếng Việt cho công dân nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu?

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, cụ thể như sau:

5. Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu

a) Quy định tiêu chuẩn và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non;

b) Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Quy định về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên;

d) Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ?

Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ như sau:

6. Về thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ

a) Trình Chính phủ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

b) Quy định việc thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

c) Quy định việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được sử dụng tại Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin