Có chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi trên 18 tuổi?

Ngày hỏi:19/11/2022

Con nuôi trên 18 tuổi thì mặc nhiên chấm dứt việc nuôi con nuôi? Người Mỹ có được nhận người Việt Nam làm con nuôi không? Uỷ ban nhân dân huyện có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Con nuôi trên 18 tuổi thì mặc nhiên chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Xin tư vấn, khi con nuôi đã thành niên, năm nay 23 tuổi, thì theo pháp luật mặc nhiên sẽ chấm dứt việc nuôi con nuôi của cha mẹ nuôi hay sao?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong trường hợp sau đây:

- Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Như vậy, căn cứ từ những quy định trên có thể thấy, khi con nuôi đã thành niên nếu cha mẹ nuôi chưa chấm dứt việc nuôi con nuôi thì vẫn không bị chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Người Mỹ có được nhận người Việt Nam làm con nuôi không?

Cho tôi hỏi về thắc mắc sau, mong phản hồi: Người Mỹ thường trú trên đất nước của họ thì có được nhận người Việt Nam làm con nuôi không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.

Căn cứ Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

Như vậy, ngưởi nước Mỹ có thể được nhận người Việt Nam làm con nuôi khi đáp ứng điều kiện tại Điều 14 theo quy định trên.

Uỷ ban nhân dân huyện có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi không?

Xin hỏi Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi hay không? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 9 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi như sau:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

Theo quy định này thì:

Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước;

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.