Thẩm phán phải từ chối tham gia giải quyết phá sản trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:19/11/2022

Trong trường hợp nào Thẩm phán phải từ chối tham gia giải quyết phá sản? Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trong trường hợp nào Thẩm phán phải từ chối tham gia giải quyết phá sản?

Khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị xác định là mất khả năng thanh toán thì Chánh án Tòa án nhân dân có nghĩa vụ phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Thì Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải từ chối tham gia giải quyết phá sản trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Khoản 1 Điều 31 Luật Phá sản 2014 thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014 thì Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể theo Luật định thì thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải từ chối tham gia giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Phá sản 2014 thì Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã phải từ chối tham gia giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trong những trường hợp sau:

- Đồng thời là người tham gia thủ tục phá sản; người đại diện, người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản trong vụ việc phá sản đó;

- Đã tham gia với tư cách Kiểm sát viên, Quản tài viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục phá sản, người giám định, thẩm định giá, định giá, người phiên dịch trong vụ việc phá sản đó;

- Cùng trong một Tổ Thẩm phán giải quyết phá sản đó và là người thân thích với nhau;

- Đã tham gia ra quyết định tuyên bố phá sản đối với vụ việc phá sản đó;

- Có căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Khi có căn cứ xác định nguyên nhân từ chối tham gia giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Thẩm phán là đúng thì Chánh án Tòa án nhân dân có trách nhiệm phân công Thẩm phán khác tham gia giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Lâm. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện nay, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hiện này, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định tại Điều 9 Luật Phá sản 2014 với nội dung như sau:

- Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

- Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản.

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức Hội nghị chủ nợ.

- Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

- Quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

- Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

- Phải từ chối giải quyết phá sản nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật phá sản 2014.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phá sản 2014.

Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Đây là câu hỏi mà em rất mong nhận được sự tư vấn từ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Việc phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Phá sản 2014.

Theo đó, việc phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán quy định trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về việc phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phá sản 2014.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin