Được cấp chứng chỉ hành nghề dược khi chưa được ghi tên lên Sở Y tế không?

Ngày hỏi:19/11/2022

Có được cấp chứng chỉ hành nghề dược khi chưa được ghi tên lên Sở Y tế? Điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược sau khi tốt nghiệp bậc học cao hơn như thế nào? Có được xin cấp chứng chỉ hành nghề dược khác nơi thường trú hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được cấp chứng chỉ hành nghề dược khi chưa được ghi tên lên Sở Y tế?

Em chào anh chị! Em có thắc mắc là: em đang đi làm tại một nhà thuốc từ tháng 2/2019, nhà thuốc đã thẩm định lại GPP vào năm 2018 nên em chưa được nhà thuốc ghi tên lên Sở Y Tế. Anh chị cho em hỏi là em có được cấp Chứng chỉ hành nghề dược sau 18 tháng nếu em chưa được ghi tên lên Sở không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược thì:

Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;

Như vậy, trước đây cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành về Sở Y tế. Tuy nhiên, hiện này điều khoản này đã được bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.

Vì vậy, bạn không cần nhà thuốc ghi tên vào danh sách đăng ký thực hành về Sở Y tế.

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 13 Luật Dược 2016 thì để được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

- Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược

- Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề

- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

- Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án.

+ Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo đó, việc bạn có tên trên Sở Y tế hay không không phải là điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dược. Để được cấp chứng chỉ hành nghề dược bạn phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên về văn bằng, thời gian thực hành, giấy chứng nhận sức khỏe thì bạn sẽ được Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Dược 2016.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược sau khi tốt nghiệp bậc học cao hơn như thế nào?

Em đang là chủ quầy thuốc với chứng chỉ hành nghề trung cấp đang hoạt động. Nay em học song đại học dược hệ chính quy thì em phải có điều kiện gì để có thể đăng ký chứng chỉ hành nghề bằng đại học ạ. Mong được giúp đỡ.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Dược 2016 quy định về điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược như sau:

3. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng có thay đổi phạm vi hành nghề, hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc thông tin của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật dược và được quy định cụ thể như sau:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên quan đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến nội dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương ứng và giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Người đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Bộ Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi;

- Sở Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

Như vậy, đối với trường hợp bạn đang mở quầy thuốc tây với chứng chỉ hành nghề trung cấp. Bây giờ bạn muốn đăng ký chứng chỉ hành nghề với bằng đại học thì bạn cần làm thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề theo quy định trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Có được xin cấp chứng chỉ hành nghề dược khác nơi thường trú hay không?

Chuyên viên cho em hỏi là em giấy khai sinh và hộ khẩu tại Gia Lai. Nhưng có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề tại bất cứ tỉnh nào trên Việt Nam đúng không? Mong sớm nhận phản hồi.

Trả lời:

Tại Điều 13 Luật Dược 2016, có quy định:

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dược như sau:

- Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược.

- Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định.

Đồng thời tại Điều 6 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện như sau:

Bước 1: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Sở Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

....

Như vậy, pháp luật không có quy định về việc bắt buộc phải đăng ký thực hành tại cơ sở kinh doanh dược... tại nơi mình thường trú. Còn về thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược được gửi tại Sở Y tế cấp tỉnh (pháp luật không có quy định bắt buộc tại nơi thường trú hay tạm trú).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin