Cần giấy chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược hay không?

Ngày hỏi:19/11/2022

Có cần giấy chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược? Thủ tục chuyển đổi nội dung của bằng đại học trong chứng chỉ hành nghề dược như thế nào? Chứng chỉ hành nghề dược được lập thành bao nhiêu bản?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có cần giấy chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược?

Tháng 10 này em định nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Tuy nhiên, em có thắc mắc là theo quy định hiện hành thì em có cần phải nộp bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh hay không?

Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 3.

Dẫn chiếu Điều 3 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược như sau:

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Như vậy, theo quy định hiện nay thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược thì đã bãi bỏ việc nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám, chữa bệnh cấp. Do đó, trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược bạn không cần phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe.

Thủ tục chuyển đổi nội dung của bằng đại học trong chứng chỉ hành nghề dược như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, thì hiện tại em đã học xong cao đẳng, và được cấp chứng chỉ hành nghề dược. Nay em vừa học xong bằng Đại học, thì thủ tục chuyển từ chứng chỉ hành nghề dược bằng cao đẳng lên bằng Đại học hay không?

Trả lời:

Thủ tục theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2017/NĐ-CP, cụ thể Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật dược và được quy định cụ thể như sau:

- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6 cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng;

- Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên quan đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến nội dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

- Đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương ứng và giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Ngoài ra, có Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược và trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

Trên đây là hồ sơ để bạn chuẩn bị để có thể thay đổi thông tin trên chứng chỉ hành nghề dược.

Chứng chỉ hành nghề dược được lập thành bao nhiêu bản?

Cho em hỏi, chứng chỉ hành nghề dược chỉ được lập thành 1 bản và cấp cho người có đủ điều kiện có đúng không ạ?

Trả lời:

Khoản 8 Điều 6 Nghị định 54/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

Chứng chỉ hành nghề dược được lập thành 02 (hai) bản: 01 (một) bản cấp cho cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược; 01 bản lưu tại cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Như vậy, Chứng chỉ hành nghề dược được lập thành 02 bản: 01 bản cho cá nhân có đủ điều kiện, 01 bản lưu tại cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược bạn nhé. Nhưng bạn có thể yêu cầu lập thêm Chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin