Học sinh trung học phổ thông tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có được tuyển thẳng vào đại học khi đạt giải khuyến khích không?

Ngày hỏi:18/11/2022

Học sinh trung học phổ thông tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải khuyến khích có được tuyển thẳng vào đại học không? Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có được thi nhiều môn không? Số lượng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia như thế nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em là học sinh lớp 12 của trường THPT M, em có tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và được giải khuyến khích. Cho em hỏi là em có được tuyển thẳng vào đại học không ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Học sinh trung học phổ thông tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải khuyến khích có được tuyển thẳng vào đại học không?

Tại Khoản 2 Điều 36 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT được sửa bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT quy định quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia như sau:

2. Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Học sinh đoạt từ giải Ba trở lên được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng môn thi. Học sinh đoạt giải Khuyến khích được tuyển thẳng vào Cao đẳng theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng môn thi.

b) Trường hợp không sử dụng quyền được tuyển thẳng quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này, học sinh đoạt giải đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo khối thi có môn đoạt giải (môn Tin học được xem như môn Toán khi xét khối thi), có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được tuyển vào đại học (đối với học sinh đoạt từ giải Ba trở lên) và cao đẳng (đối với học sinh đoạt từ giải Khuyến khích trở lên).

Như vậy, theo quy định trên học sinh trung học phổ thông đạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng nhóm ngành mà luật quy định.

Bạn có tham gia học sinh giỏi quốc gia và đạt giải khuyến khích thì bạn chỉ có thể được tuyển thẳng vào cao đẳng chứ không tuyển thẳng vào đại học (tuyển thẳng vào đại học là đạt giải ba trở lên).

2. Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có được thi nhiều môn không?

Theo Khoản 1 Điều 4 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT quy định kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia như sau:

a) Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và mỗi đại học, học viện, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên được đăng ký là một đơn vị dự thi;

b) Thí sinh là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi;

c) Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi.

Do đó, theo quy định trên thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia chỉ có thể tham dự một môn thi, một thí sinh mà tham gia nhiều môn thi trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là vi phạm luật.

3. Số lượng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT quy định số lượng thí sinh như sau:

1. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

a) Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 06 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp ngay trước năm tổ chức kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.

b) Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp ngay trước năm tổ chức kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 20 thí sinh.

Trên đây là những quy định về số lượng thí sinh tham gia học sinh giỏi quốc gia.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin