Đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:18/11/2022

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào? Tiêu chuẩn về nghiệp vụ giám định đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào? Tiêu chuẩn về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT (có hiệu lực ngày 15/12/2022) có quy định về tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Trình độ chuyên môn

Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học phù hợp với mỗi lĩnh vực giám định, cụ thể:

a) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y:

Nhóm ngành đào tạo y học (trừ ngành đào tạo y học dự phòng) đối với người thực hiện giám định về lĩnh vực pháp y.

Nhóm ngành đào tạo dược học, ngành đào tạo hóa học đối với người thực hiện giám định pháp y về lĩnh vực độc chất.

Nhóm ngành đào tạo sinh học, sinh học ứng dụng đối với người thực hiện giám định pháp y về lĩnh vực y sinh.

Nhóm ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực giám định pháp y khác.

b) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần: là bác sĩ thuộc ngành đào tạo y đa khoa đã được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 06 tháng trở lên tại cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo chuyên ngành tâm thần; hoặc bác sĩ đã được cấp văn bằng đào tạo sau đại học chuyên khoa tâm thần (Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ giám định đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT (có hiệu lực ngày 15/12/2022) có quy định về tiêu chuẩn về nghiệp vụ giám định đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như sau:

2. Nghiệp vụ giám định

a) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y: phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y do Viện Pháp y Quốc gia cấp.

b) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần: phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần do Viện Pháp y tâm thần Trung ương hoặc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cấp.

2. Tiêu chuẩn về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT (có hiệu lực ngày 15/12/2022) có quy định về tiêu chuẩn về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn đối với bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như sau:

3. Thời gian thực tế hoạt động chuyên môn

a) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y: phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên.

b) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần: phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin