Mất bao lâu để cá nhân xin cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam?

Ngày hỏi:18/11/2022

Cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam có lâu không? Cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị giấy tờ gì? Thời hạn của giấy phép cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?

Xin chào ban biên tập, tôi có đăng ký chứng thư số nước ngoài, bây giờ muốn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam thì có mất nhiều thời gian không và cần chuẩn bị hồ sơ gồm giấy tờ gì? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam có lâu không?

Căn cứ Điều 48 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam quy định theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Như vậy, anh/chị nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam thì sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép sử dụng trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Theo Điều 47 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam của thuê bao theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Các văn bản giải trình, chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 46 Nghị định này.

3. Bản sao hợp lệ hợp đồng (hoặc thỏa thuận) sử dụng chứng thư số nước ngoài giữa thuê bao và tổ chức cung cấp chứng thư số nước ngoài hoặc văn bản chứng minh thuê bao là người sử dụng hợp pháp của chứng thư số nước ngoài.

4. Bản cam kết việc sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo đó, anh/chị muốn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ quy định trên.

3. Thời hạn của giấy phép cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?

Tại Điều 49 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định thay đổi, cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện trong trường hợp đối tượng được cấp giấy phép thay đổi tên giao dịch, thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức hoặc thay đổi loại chứng thư số mà mình sử dụng.

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép gồm đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép, báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị thay đổi và các tài liệu liên quan (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra, thay đổi nội dung giấy phép cho đối tượng đề nghị; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại giấy phép cho đối tượng đề nghị.

3. Thời hạn của giấy phép thay đổi và giấy phép cấp lại là thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp.

Như vậy, thời hạn của giấy phép cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam là thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin