Tổ chức hòa giải thương mại được đặt tiêu chuẩn hòa giải viên cao hơn quy định pháp luật không?

Ngày hỏi:17/11/2022

Tổ chức hòa giải thương mại đưa ra tiêu chuẩn hòa giải viên cao hơn quy định pháp luật có đúng không? Hòa giải viên thương mại có được đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp không? Hòa giải viên thương mại không được thực hiện những hành vi gì?

Xin chào ban biên tập, em đang làm việc tại một tổ chức hòa giải thương mại và có mong muốn trở thành trọng tài viên, em thấy ở tổ chức hòa giải thương mại của mình đưa ra tiêu chuẩn hòa giải viên cao hơn nhiều so với pháp luật quy định, vậy cho em hỏi có được phép không? Khi mà hòa giải viên thương mại hòa giải vụ việc không thành thì người này có thể trở thành trọng tài viên giải quyết cùng vụ việc đó không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tổ chức hòa giải thương mại đưa ra tiêu chuẩn hòa giải viên cao hơn quy định pháp luật có đúng không?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại như sau:

1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;

c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

2. Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định này.

3. Tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không được làm hòa giải viên thương mại.

Như vậy, tổ chức hòa giải thương mại được quyền đưa ra tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

2. Hòa giải viên thương mại có được đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp không?

Theo Điều 9 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại như sau:

1. Hòa giải viên thương mại có các quyền sau đây:

a) Chấp nhận hoặc từ chối thực hiện hoạt động hòa giải thương mại;

b) Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật;

c) Được hưởng thù lao từ việc thực hiện hoạt động hòa giải thương mại theo thỏa thuận với các bên tranh chấp;

d) Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

2. Hòa giải viên thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử của hòa giải viên thương mại; độc lập, vô tư, khách quan, trung thực;

b) Tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội;

c) Bảo vệ bí mật thông tin về vụ tranh chấp mà mình tham gia hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Thông báo cho các bên về thẩm quyền, thù lao và chi phí trước khi tiến hành hòa giải;

đ) Không được đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một trong các bên, không được đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã tiến hành hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

Theo đó, hòa giải viên thương mại không được đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã tiến hành hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận lựa hòa giải viên này làm trọng tài viên để giải quyết tiếp vụ việc tranh chấp đó.

3. Hòa giải viên thương mại không được thực hiện những hành vi gì?

Tại Điều 10 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định những hành vi bị cấm đối với hòa giải viên thương mại như sau:

1. Tiết lộ thông tin về vụ việc, khách hàng mà mình biết được trong quá trình hòa giải, trừ trường hợp được các bên tranh chấp đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Vi phạm quy tắc đạo đức hòa giải viên thương mại.

3. Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ các bên ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận.

4. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hòa giải viên thương mại không được thực hiện những hành vi quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin