Có được giảm 50% học phí với con của cán bộ đang học đại học tại trường công lập không?

Ngày hỏi:05/11/2022

Con cán bộ đang học đại học tại trường công lập có được giảm 50% học phí không? Trẻ em học mẫu giáo bị tai nạn phải nghỉ học có được miễn học phí không? Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập như thế nào?

Chào anh chị Luật sư. Tôi hiện đang là cán bộ đã về hưu, trong quá trình làm việc thì tôi có bị tai nạn lao động nên về hưu sớm. Hiện không thể vận động nặng được và tôi được hưởng trợ cấp thường xuyên. Nay con tôi đã vào đại học công lập tại TP. Hồ Chí Minh thì không biết là con tôi có được giảm học phí không và giảm bao nhiêu %?

Kính nhờ anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Con cán bộ đang học đại học tại trường công lập có được giảm 50% học phí không?

Tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, con của bạn hiện là sinh viên học tại đại học công lập mà bạn bị tai nạn lao động trong thời gian còn làm việc và hiện đang hưởng trợ cấp thường xuyên thì con bạn sẽ được giảm 50% học phí.

2. Trẻ em học mẫu giáo bị tai nạn phải nghỉ học có được miễn học phí không?

Theo Điều 17 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định không thu học phí có thời hạn, như sau:

Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Như vậy, chỉ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố thì trẻ em đang học mẫu giáo mới không phải đóng học phí.

3. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, theo đó:

a) Kinh phí thực hiện cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức giao dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục công lập được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Khi giao dự toán cho các cơ sở giáo dục, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập;

b) Cơ sở giáo dục công lập gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hồ sơ rút dự toán bao gồm: (i) Quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền giao đối với kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí; (ii) Quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ miễn, giảm học phí của cơ sở giáo dục công lập kèm danh sách, tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm (gồm các nội dung: Họ tên, đối tượng, tổng số học sinh thuộc diện được miễn, giảm học phí hiện đang theo học tại trường, mức thu học phí của nhà trường, mức học phí miễn, giảm và kinh phí đề nghị cấp bù) và toàn bộ hồ sơ xét duyệt các đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; (iii) Giấy rút dự toán theo quy định để rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

Kho bạc Nhà nước căn cứ Hồ sơ rút dự toán thực hiện kiểm soát và chuyển tiền vào tài khoản thu học phí của cơ sở giáo dục đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và không vượt quá dự toán do cơ sở giáo dục đề nghị rút.

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục công lập được chuyển và hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở này và được tự chủ sử dụng theo số lượng thực tế đối tượng được cấp bù và quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp dự toán giao thực hiện cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục công lập cao hơn số lượng đối tượng thụ hưởng thực tế và mức cấp bù theo quy định của Nhà nước thì cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định hiện hành.

Với quy định này thì phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập sẽ được thực hiện theo nội dung trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.