Có bị xử phạt hay không khi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép?

Ngày hỏi:04/11/2022

Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép có bị xử phạt hay không? Công dân Việt Nam có được đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ hay không? Tỷ giá mua bán ngoại tệ được xác định thế nào?

Chào anh chị Luật sư. Tôi vừa qua được người thân cho 700 Đô la Mỹ và muốn đổi ra đồng Việt Nam, nhưng do lần đầu không biết nhiều nên tôi có tham khảo ý kiến từ bạn bè và nhiều người thì họ bảo muốn đổi ngoại tệ không nên ra ngân hàng vì thủ tục phức tạp tỉ giá cao, muốn đổi thì ra phố B mà đổi. Vậy cho tôi hỏi là việc đổi ngoại tệ như vậy có hợp pháp hay không mà tỉ giá lại thấp hơn so với ngân hàng?

Kính mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép có bị xử phạt hay không?

Tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đối ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, khi bạn mang 700 Đô la Mỹ đi đổi tiền Việt Nam tại nơi không được phép thu đối ngoại tệ thì bạn sẽ bị phạt cảnh cáo do vi phạm lần đầu.

2. Công dân Việt Nam có được đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ hay không?

Theo Điều 2 Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định đối tượng áp dụng, cụ thể như sau:

1. Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của bản thân và trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ, bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

2. Đối với các mục đích hợp pháp khác quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, cá nhân có thể mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép tùy theo khả năng cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tín dụng.

3. Cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

4. Cá nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép và Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Với quy định này, công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam có thể đổi tiền Việt Nam thành ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép đổi ngoại tệ để phục vụ cho các mục đích trên.

3. Tỷ giá mua bán ngoại tệ được xác định thế nào?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép phải quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng.

2. Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày giao dịch và phạm vi biên độ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

3. Tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở:

a) Tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch;

b) Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate). Trường hợp lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ nằm trong khoảng biên độ thì áp dụng mức lãi suất thấp nhất trong khoảng biên độ đó.

c) Kỳ hạn của giao dịch.

4. Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài Đô la Mỹ và tỷ giá giữa các ngoại tệ với nhau trong giao dịch ngoại tệ do các bên thỏa thuận.

5. Tổ chức tín dụng được phép phải niêm yết tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam và các ngoại tệ trong giao dịch với khách hàng tại các địa điểm giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép và trên trang thông tin điện tử chính thức (nếu có). Tổ chức tín dụng được phép thực hiện giao dịch với khách hàng theo tỷ giá niêm yết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác về tỷ giá áp dụng tại thời điểm giao dịch.

Như vậy, tỷ giá mua bán ngoại tệ được xác định theo các quy định trên của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.