Thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì phải làm kiểm toán bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:04/11/2022

Làm kiểm toán bao nhiêu năm mới được thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế? Người đăng ký thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ ở đâu? Chi phí dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp như thế nào?

Xin chào ban biên tập, tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán - kế toán và đã đi làm kiểm toán được 02 năm rồi, bây giờ tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để ra làm cho đại lý thuế thì không biết đã đủ thời gian chưa? Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Làm kiểm toán bao nhiêu năm mới được thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định điều kiện dự thi như sau:

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

3. Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

4. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

Như vậy, anh/chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán - kế toán và đã đi làm kiểm toán được 02 năm thì vẫn chưa đủ điều kiện về thời gian công tác thực tế. Để đủ điều kiện về thời gian cần phải làm thêm 01 năm nữa để đủ 36 tháng làm công việc kiểm toán, ngoài ra anh/chị cũng cần phải đạt các điều kiện khác ở trên để được dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Người đăng ký thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ ở đâu?

Theo Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định hồ sơ dự thi như sau:

1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan);

c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này (bản scan);

d) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan);

đ) Một ảnh màu 3x4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).

2. Trường hợp đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, người dự thi gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm d (nếu có thay đổi so với lần thi trước) và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, anh/chị đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế những giấy tờ quy định trên.

3. Chi phí dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp như thế nào?

Tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định chi phí dự thi như sau:

1. Người dự thi phải nộp chi phí dự thi theo thông báo của hội đồng thi. Chi phí dự thi được nộp bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán điện tử theo hướng dẫn của hội đồng thi. Trường hợp người dự thi đã nộp chi phí dự thi nhưng bỏ thi thì không được hoàn trả lại khoản chi phí đã nộp.

2. Hội đồng thi xây dựng dự toán chi phí tổ chức thi đúng quy định theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Dự toán chi phí tổ chức thi phải được Tổng cục Thuế phê duyệt.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.

Như vậy, chi phí dự thi được nộp bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán điện tử theo hướng dẫn của hội đồng thi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin