Có được trưng bày triển lãm thương mại với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không?

Ngày hỏi:03/11/2022

Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có được trưng bày triển lãm thương mại không? Đăng ký tổ chức triển lãm thương mại có cần bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia triển lãm thương mại là gì?

Chào anh chị Luật sư. Tôi thường xuyên tham gia các buổi triển lãm tại Trung tâm SECC Quận 7. Vừa qua, tôi cũng có tham gia thì thấy có một lô hàng hóa có ghi là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên tôi có thắc mắc là loại hàng hóa này cũng được phép mang ra triển lãm hay sao?

Kính mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có được trưng bày triển lãm thương mại không?

Tại Điều 24 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật, theo đó:

1. Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được nêu rõ trong nội dung đăng ký khi thương nhân thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi được trưng bày phải niêm yết rõ hàng hóa đó là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn được phép trưng bày tại triển lãm thương mại để so sánh với hàng thật và hàng hóa này khi tổ chức triển lãm cần phải được nêu rõ trong nội dung đăng ký khi thương nhân thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức triển lãm thương mại.

Ngoài ra, hàng hóa này khi được trưng bày phải niêm yết rõ hàng hóa đó là hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Đăng ký tổ chức triển lãm thương mại có cần bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Theo Khoản 5 Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, như sau:

5. Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

a) 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;

Với quy định này, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký tổ chức triển lãm thương mại sẽ chỉ cần 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không cần phải công chứng, chứng thực với bản gốc.

3. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia triển lãm thương mại là gì?

Căn cứ Điều 28 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, cụ thể như sau:

1. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân về hội chợ, triển lãm thương mại; về hàng hóa trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại;

c) Cung cấp đến thương nhân tham gia đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm thương mại ngoài hoạt động trưng bày hàng hóa;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 139, Điều 140 Luật thương mại.

2. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (tham gia trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại)

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về hàng hóa, dịch vụ được trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại;

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa trưng bày cho đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 138, Điều 139 Luật thương mại.

Như vậy, các thương nhân tổ chức, tham gia triển lãm thương mại sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin