Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Việt Nam đã nhập quốc tịch nước ngoài và hiện đang không cư trú tại Việt Nam

Ngày hỏi:21/07/2010

Tôi tên là Nguyễn Thị Hoa, xin hỏi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia một việc như sau: Trước năm 2005, tôi cư trú tại tỉnh Nam Định và mang quốc tịch Việt Nam. Sau đó, tôi sang Đan Mạch sinh sống và xin thôi quốc tịch Việt Nam đồng thời nhập quốc tịch Đan Mạch. Trong thời gian từ ngày 21/02/2012 đến ngày 20/5/2012, tôi về Việt Nam thăm người thân tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện nay, tôi đã rời Việt Nam do yêu cầu của công việc, tôi phải xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian trước năm 2005 và trong thời gian từ ngày 21/02/2012 đến ngày 20/5/2012. Để giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý tịch cho tôi thì cơ quan nào ở Việt Nam có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tôi?

Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp, công dân Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, đối với trường hợp của bà:

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà, trong trường hợp bà yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian trước năm 2005 vì trong khoảng thời gian này bà vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà, trong trường hợp bà yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian từ ngày 21/02/2012 đến ngày 20/5/2012 vì trong thời gian này bà đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch nước ngoài.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.