Người lao động có số ngày làm việc bình thường tối đa trong mỗi tháng là bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:13/04/2022

Số ngày làm việc bình thường tối đa trong mỗi tháng của người lao động là bao nhiêu ngày? Công ty bắt người lao động làm vượt quá số ngày làm việc tối đa trong một tháng bị xử phạt như thế nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em là nhân viên của Công ty TNHH K. Công ty em lịch làm việc là từ thứ 2 đến thứ 7. Nhưng trong tháng 9 này công ty đã cho nhân viên đi làm thêm 2 ngày chủ nhật là ngày 18/9 và ngày 25/9 (không tính đấy là tăng ca). Cho em hỏi số ngày làm việc tối đa trong một tháng là bao nhiêu? Nếu công ty bắt nhân viên làm việc quá số ngày tối đa trong một tháng thì bị xử phạt như thế nào ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Số ngày làm việc bình thường tối đa trong mỗi tháng của người lao động là bao nhiêu ngày?

Tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường như sau:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Theo Khoản 1 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định làm thêm giờ như sau:

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghỉ hằng tuần như sau:

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, theo những quy định trên thì số ngày làm việc bình thường tối đa trong một tháng của người lao động là 26 ngày. Xét theo lịch làm việc của công ty bạn thì bạn sẽ có 26 ngày công nhưng trong tháng 9 công ty lại cho nhân viên đi làm thêm vào 2 ngày chủ nhật thì đây được tính là thời gian làm thêm giờ.

Công ty của bạn trong trường hợp này có những hành vi vi phạm sau:

Thứ nhất, cho nhân viên làm việc quá số ngày tối đa mà luật đã quy định.

Thứ hai, cho nhân viên làm thêm nhưng lại không tính đấy là thời gian làm thêm giờ.

2. Công ty bắt người lao động làm vượt quá số ngày làm việc tối đa trong một tháng bị xử phạt như thế nào?

Theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tạiĐiều 108 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Do đó, công ty của bạn đã cho nhân viên làm việc quá số ngày tối đa mà pháp luật đã quy định nên công ty sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin