Để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường thì sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Ngày hỏi:24/04/2022

Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền mỗi tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường? Thủ tục để sinh viên sư phạm đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt như thế nào?

Chào anh chị. Em có nộp học bạ vào trường sư phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã được trúng tuyển. Tuần sau, em sẽ làm thủ tục nhập học và em có thắc mắc là em khi tham gia học tập tại trường thì em có được hỗ trợ chi phí sinh hoạt không và bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Mong được anh chị tư vấn. Em cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền mỗi tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường?

Tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học;

b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

2. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Theo quy định trên thì khi bạn theo học tại trường sư phạm thì bạn có thể được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

2. Thủ tục để sinh viên sư phạm đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt như thế nào?

Theo Điều 7 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, như sau:

1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có).

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

3. Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

6. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

Như vậy, sinh viên sư phạm khi đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt thì cần lưu ý thực hiện các thủ tục nêu trên và thời gian thực hiện thủ tục để được nhận hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.