Có miễn học môn giáo dục quốc phòng cho sinh viên nữ mang thai hay không?

Ngày hỏi:24/04/2022

Sinh viên nữ mang thai có được miễn học môn giáo dục quốc phòng hay không? Nguyên tắc dạy, học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào? Sinh viên có điểm trung bình bao nhiêu thì được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh?

Chào anh/chị, em là sinh viên năm hai của một trường đại học, sắp tới trường em có tổ chức học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Em muốn hỏi là em đang mang thai tháng thứ 2 thì có được miễn học môn này không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Sinh viên nữ mang thai có được miễn học môn giáo dục quốc phòng hay không?

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN như sau:

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

5. Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Như vậy, theo quy định như trên, trường hợp bạn đang mang thai không thuộc các trường hợp được miễn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, bạn sẽ được tạm hoãn học môn học này.

2. Nguyên tắc dạy, học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào?

Tại Điều 3 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH có quy định về Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học môn học GDQP&AN như sau:

1. Dạy, học môn học GDQP&AN phải bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành; phù hợp với quy chế tổ chức đào tạo của từng trình độ; phải gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể; dạy, học môn học GDQP&AN tại các cơ sở giáo dục phải gắn kết với giáo dục thực tế, kỹ năng thực hành và hoạt động ngoại khóa.

2. Giáo viên, giảng viên dạy GDQP&AN khi giảng dạy tại giảng đường hoặc trên thao trường phải mang mặc trang phục GDQP&AN theo quy định; giáo viên, giảng viên là sĩ quan quân đội, công an biệt phái phải mang mặc theo Điều lệnh quân đội, công an nhân dân.

3. Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên giảng dạy và học tập môn học GDQP&AN phải thực hiện đúng, đủ kế hoạch giảng dạy, học tập, nội quy, quy tắc về đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.

Theo đó, nguyên tắc dạy, học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

3. Sinh viên có điểm trung bình bao nhiêu thì được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh?

Tại Điều 10 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH có quy định về điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN như sau:

1. Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được cấp chứng chỉ GDQP&AN.

2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN:

a) Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy, học GDQP&AN thì có thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN;

b) Giám đốc trung tâm GDQP&AN cấp chứng chỉ GDQP&AN theo quy định về liên kết GDQP&AN.

3. Việc in, quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQP&AN thực hiện theo quy định hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ban hành.

Như vậy, để được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên phải có điểm trung bình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Quốc phòng "