Sinh viên có bị buộc thôi học không khi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ lần đầu?

Ngày hỏi:24/04/2022

Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ lần đầu có bị buộc thôi học không? Khi đăng ký học cùng lúc hai chương trình thì sinh viên phải đáp ứng những điều kiện nào? 

Chào anh chị tư vấn viên. Em năm nay hiện đang là sinh viên năm 3, tuần trước do em có việc bận ở quê không vào được nên em có thể nhờ một bạn thi hộ cho em và không may là bị phát hiện. Và đây là lần đầu thì không biết là em có bị buộc thôi học không ạ? 

Kính mong anh chị tư vấn. Em cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ lần đầu có bị buộc thôi học không?

Tại Điều 20 Quy chế đào tạo trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định xử lý vi phạm đối với sinh viên, như sau:

1. Sinh viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sẽ bị xử lý kỷ luật đối với từng học phần đã vi phạm theo các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 01 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ.

Theo quy định này và trường hợp của bạn thì đây là lần đầu bạn nhờ người thi hộ nên bạn sẽ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 01 năm và nếu có lần thứ hai nhờ thi hộ thì bạn có thể sẽ bị buộc thôi học tại trường.

2. Khi đăng ký học cùng lúc hai chương trình thì sinh viên phải đáp ứng những điều kiện nào?

Theo Điều 18 Quy chế đào tạo trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định học cùng lúc hai chương trình, theo đó:

1. Đối với phương thức đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học thêm các học phần của một chương trình khác, ngành khác khi điều kiện của cơ sở đào tạo cho phép, nhưng chỉ được hưởng các quyền lợi chính thức và được xem xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai khi đã đăng ký thành công học chương trình thứ hai theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau và các điều kiện khác của cơ sở đào tạo:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

6. Cơ sở đào tạo chỉ tổ chức đào tạo chương trình thứ hai cho sinh viên khi đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng về chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực đào tạo; đồng thời có quy định chi tiết về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký học và cấp bằng tốt nghiệp chương trình thứ hai.

Như vậy, khi sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình thì phải đăng ký học chương trình thứ 2 khi đã được xếp trình độ năm thứ 2 của chương trình thứ nhất. Ngoài ra, sinh viên còn phải đáp ứng được một trong hai điều kiện nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.